Αναζήτηση στο Σάιτ


Επαφή

Sefp-bg

E-mail: sefbg@hotmail.com

 Χορηγοί

 

Εδώ μπορείτε

να διαφημιστείτε!

0890910522

 

Παραλαβή δικαιολογητικών για έκδοση νέων ελληνικών διαβατηρίων.

2010-11-10 02:17

 

Βάσει του Νόμου 3103/2003, από 01.01.2006, ή έκδοση των ελληνικών διαβατηρίων ανατίθεται αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία.

Ως εκ τούτου, άλλαξε η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων για τους Έλληνες πολίτες, σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι 31.12.2005, ως εξής:

Α.- Οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές θα έχουν πλέον αρμοδιότητα μόνον για:

(α) την παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων,
(β) την επίβλεψη για την ασφαλή προώθησή τους στην Ελληνική Αστυνομία,
(γ) την παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και την επίδοσή τους στους δικαιούχους,

Β.- Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης διαβατηρίων στο Γενικό Προξενείο Σόφιας από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αυτοπροσώπως. Το ίδιο θα ισχύει και για την παραλαβή των διαβατηρίων με την επιπλέον δυνατότητα παραλαβής τους από νόμιμα εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα.

Γ.- Επισημαίνεται ότι, βάσει του Νόμου 3243/2004, τα διαβατήρια που ήδη κυκλοφορούν ή και εκδόθηκαν πριν από την έναρξη εφαρμογής των ανωτέρω νέων διαδικασιών, παύουν να ισχύουν στις 31.12.2006.

Για όλα τα τυχόν επιμέρους ζητήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας έκδοσης διαβατηρίων θα μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών www.ydt.gr.