Αναζήτηση στο Σάιτ


Επαφή

Sefp-bg

E-mail: sefbg@hotmail.com

 Χορηγοί

 

Εδώ μπορείτε

να διαφημιστείτε!

0890910522

 

Πληροφορίες Για Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Βουλγαρίας

2010-11-22 00:06

 Ανώτατη εκπαίδευση στη Βουλγαρία παρέχουν τα πανεπιστήμια, τα οικονομικά ινστιτούτα, οι γεωπονικές σχολές, τα τεχνολογικά ινστιτούτα, οι ιατρικές σχολές, οι σχολές καλών τεχνών και η Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Στη Βουλγαρία υπάρχουν: το Πανεπιστήμιο της Σόφιας « Κλίμεντ Οχρίντσκι », το Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ «Πάισσι Χιλεντάρσκι » και το Πανεπιστήμιο του Βέλικο Τέρνοβο « Κύριλος και Μεθόδιος ». Ιατρικές σχολές λειτουργούν στη Σόφια, στο Πλόβντιβ, στη Βάρνα, στο Πλέβεν και στη Στάρα Ζαγκόρα
Το ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει μόνο τις παιδαγωγικές σχολές που υπάγονται στα πανεπιστήμια και όχι τα ανεξάρτητα παιδαγωγικά ινστιτούτα που υπάρχουν στη Βουλγαρία. Οικονομικά ινστιτούτα υπάρχουν στη Σόφια, στη Βάρνα και στο Σβίστοφ. Γεωπονικά ινστιτούτα λειτουργούν στο Πλόβντιβ και στη Στάρα Ζαγκόρα.
Τεχνολογικά ινστιτούτα υπάρχουν στη Σόφια, στη Βάρνα, στο Γκάμπροβο, στο Ρούσσε, στο Μπουργκάς και στο Πλόβντιβ. Καλές Τέχνες μπορεί να σπουδάσει κανείς στη Σόφια και στο Πλόβντιβ.Επίσης στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, Ελληνικά διδάσκονται στο Τμήμα Ξενόγλωσσης Εκπαιδεύσεως, ως επίσης και στο τμήμα Βαλκανολογίας.
Στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο οι σπουδές Ελληνικών ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς καλύπτουν τόσο την πολιτιστική όσο και την οικονομική διάσταση της Ελλάδας στις σχέσεις της με τη Βουλγαρία. Ο κύκλος σπουδών τιτλοφορείται «Νέα Ελλήνικά και Μanagement. Η διδασκαλία των Ελληνικών και στα Πανεπιστήμια του Μπλαγκόεβγκραντ και του Βελίκο Τύρνοβο είναι άλλο ένα δείγμα της διάθεσης των νέων Βουλγάρων να προσεγγίσουν τους φίλους γείτονές τους.
Η Κλασσική και η Βυζαντινή περίοδος του Ελληνικού Πολιτισμού παραμένουν βεβαίως πάντα γνωστικοί τομείς υψηλού κύρους και ενδιαφέροντος στα βουλγαρικά πανεπιστήμια, με αξιόλογο επίπεδο διδασκαλίας αλλά και έρευνας, καθώς και με εκδήλωση επιστημονικών ανταλλαγών μεταξύ των ειδικών των δύο χωρών.